Návrat na zeppelin.sk

Financovanie

Finančný leasing

Je vhodný pre zákazníkov, ktorý chcú zariadenie po skončení financovania odkúpiť do svojho vlastníctva.

 • obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci
 • doba trvania nájmu je najmenej 60% doby odpisovania (daňové odpisy) a nie je menej ako tri roky (odpisovanie na strane leasingového nájomcu)
 • vlastníctvo predmetu financovania je na strane prenajímateľa
 • vlastnícke právo prechádza na nájomcu bez zbytočného odkladu po skončení nájmu

Čím je finančný leasing výhodný?
 • znížením okamžitých výdavkov v hotovosti na obstaranie predmetu a rozloženie splácania na dlhšiu dobu
 • leasingové splátky sú kalkulované s fixnou úrokovou sadzbou a ich výška zostáva nemenná počas celej doby trvania leasingovej zmluvy
 • možnosť využitia zvýhodnených obchodných akcií
 • jednoduché uzatvorenie leasingovej zmluvy 
 • zlepšenie cash-flow: leasingové splátky sa platia priebežne na základe splátkového kalendára
 • splátky sú pre Vašu firmu plne uznateľným daňovým nákladom

Operatívny prenájom

Je vhodný pre tých zákazníkov, ktorí po skončení doby nájmu plánujú zariadenie vrátiť späť, alebo ktorí predpokladajú využitie stroja po dobu kratšiu ako 48 mesiacov.

 • nízke mesačné splátky
 • v prípade využitia servisných služieb máte pod jednou zmluvou zahrnuté financovanie, servis, poistenie a môžete tak presne plánovať Vaše náklady na prevádzu zariadenia.
 • doba financovania: pri väčšine strojov a zariadení minimálne 12 mesiacov (na kratšie obdobie doporučujeme využiť požičovňu Phoenix Zeppelin, bližšie informácie www.cat.sk)

Úver

Hlavnou výhodou úveru je skutočnosť, že predmet sa stáva ihneď Vaším majetkom a máte naviac možnosť úver kedykoľvek doplatiť.

Čím je úver výhodný?

 • predmet úveru sa stáva ihneď majetkom zákazníka (nájomcu)
 • minimálna doba splácania nie je limitovaná zákonom ako pri finančnom leasingu (môže teda byť už od 6 mesiacov)
 • splátka úveru nie je zaťažená DPH
 • možnosť predčasného splatenia
 • predmet financovania sa stáva Vašim majetkom – vhodné tiež pre firmy, obce, dopravné podniky, rozpočtové organizácie, družstvá a ďalšie subjekty, ktoré majú možnosť čerpať prostriedky z dotačných programov, ich poskytnutie je viazané na vlastníctvo financovaného predmetu
 • optimalizácia nákladov hlavne pri nákupe ku koncu kalendárneho roka  
 • jednorázový odpočet celej DPH z kúpnej ceny pri obstaraní stroja

Spätný leasing

V prípade, že vlastníte zariadenie Caterpillar a potrebujete preklenúť nepriaznivé obdobie (znížený cash flow), môžeme Vám ponúknuť odkup zariadenia a následné uzatvorenie leasingovej zmluvy. Výhodou je rýchlejšie získanie finančných prostriedkov, ako keby ste si vybavovali napr. bankovú pôžičku, úver a pod.

Reštrukturalizácia splátkového kalendára

V prípade neočakávaných problémov v cash-flow, Vám vieme na Vašu žiadosť pripraviť reštrukturalizáciu splátkového kalendára k leasingovej zmluve. Môžeme Vám napríklad znížiť splátky na obdobie zimných mesiacov za účelom preklenutia obdobia nižších príjmov a pod. Naopak je možné urobiť zvýšenie splátky alebo splátok v obdobiach, kedy nájomca očakáva vyššie príjmy. Týmto spôsobom dochádza k rýchlejšiemu splácaniu a tým k zlacneniu financovania.

Súhlas s cookies a sledovacími údajmi

Aby sme Vám na všetkých stránkach poskytli čo najlepší užívateľský komfort, používame súbory cookie a podobné technológie na spracovanie informácií o koncovom zariadení a osobných údajoch. Tie sa používajú na zlepšenie používania, na analýzy, integráciu sociálnych médií a personalizáciu reklamy až po sledovanie medzi zariadeniami. Cieľom je zlepšiť našu komunikáciu s Vami, aby sme Vám mohli ponúknuť čo najlepší online zážitok. Na to však potrebujeme Váš súhlas. To zahŕňa aj Váš súhlas s prenosom Vašich údajov do tretích krajín, najmä USA. Viac informácií o jednotlivých možnostiach nastavenia nájdete v časti „Nastavenie cookies“. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť alebo spracovanie dát odmietnuť. Ďalšie informácie.