PRODUCT LINK - STROJE POD KONTROLOU
Zeppelin.sk > Homepage Product Link > Ako Product Link funguje?

AKO PRODUCT LINK
FUNGUJE?

Riadiaca jednotka systému Product Link umiestnená v stroji zbiera údaje o polohe zo systému GPS a údaje z centrálnej riadiacej jednotky stroja. Tieto údaje sú prostredníctvom dátových sieti mobilných operátorov prenášané na server. Údaje sú vďaka centrálnej databáze dostupné cez webové rozhranie z ľubovoľného miesta a v ľubovoľnom čase.


Diagram ako pracuje Product Link

Čo znamená systém Product Link pre vás, ako koncového zákazníka?

 Nižšie prevádzkové náklady

Môžete monitorovať a riadiť prestoje stroja aj spotrebu paliva, čo napomáha vyššiemu koeficientu efektivity. Systém monitoruje technický stav stroja a tak je možné predchádzať nepredvídateľne dlhým odstávkam stroja – jedna z ďalších výhod systému Product Link, ktorá šetrí vaše financie.

 Vyššia produktivita

Vďaka monitorovaniu polohy a prestojov môžete lepšie naplánovať prácu a dodržať aj tie najstriktnejšie termíny. Taktiež môžete identifikovať najviac a najmenej využívané stroje a následne prispôsobiť pracovný plán. Vďaka Product Link môžete zabezpečiť lepšiu logistiku tankovania paliva, prepravy strojov a riadenia servisných zásahov.

 Bezpečnosť a riadenie rizík

V prípade, že sa do stroja dostane osoba, ktorá nemá prístup, budete o tom vedieť vďaka systému Product Link. Systém dokáže detekovať aj stratu paliva nad rámec spotreby.

 Menej emisií

Najnovšie technológie elektronického monitoringu strojov vám umožňujú efektívne využívať stroj a pohonné hmoty. To vedie k nižším emisiám a nižšiemu zaťaženiu životného prostredia.

Presvedčte sa sami, čo je nové v systéme Product Link.