PRODUCT LINK - STROJE POD KONTROLOU
Homepage P-Z > Homepage Product Link > Užívateľské rozhranie

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Product Link je systém, ktorý pomocou webového rozhrania Vision Link, prináša majiteľom potrebné informácie o ich strojoch. Táto aplikácia umožňuje kontrolovať a lepšie riadiť údržbu, sledovať prevádzkovo-technický stav strojov a ich využitie vrátane sledovania spotreby paliva. K zobrazeniu požadovaných údajov cez rozhranie Vision Link využíva systém Product Link strojový hardware, satelitnú alebo mobilnú GSM sieť, GPS jednotky a server Caterpillar. Bližšie informácie získate na našich pobočkách.

Vstup do Vision Link