PRODUCT LINK - STROJE POD KONTROLOU
Zeppelin.sk > Homepage Product Link > Vision Link

Vision Link

Pre systém Product Link sú údaje všetkým. Záleží však na ich prezentácii vám, koncovému užívateľovi. Preto Caterpillar vyvinul nové rozhranie Vision Link™, aby ste sa jednoduchšie orientovali v údajoch získaných zo strojov.

Kedy stroj pracoval

Prehľadné užívateľské rozhranie Vision Link zobrazuje údaje o prestojoch stroja, ako aj o jeho vyťažení a správnom používaní. Ako užívateľ vidíte štatistiky o použití stroja v záťaží a na voľnobeh, môžete sledovať vývoj nákladov, spotrebu a historicky ich vyhodnocovať. Kvalitnou analýzou údajov zistíte ako a kedy možno stroj efektívnejšie používať.

Palubná doska priamo pred vami

Prostredníctvom Vision Link uvidíte jednoducho čitateľné údaje o stroji a stave v akom sa nachádza. Zobrazená je poloha stroja, hladina paliva v nádrži, chod stroja, jeho spotreba, počty varovných upozornení a chybových kódov. Praktické je vidieť pomer hodín strávených prácou a chodom na voľnobeh a rovnaký pomer spotreby. Môžete teda premiestniť stroje tam, kde ich práca bude mať najefektívnejší dopad na úspech vášho projektu.

Čo sa so strojom deje?

Vďaka informáciám o stave stroja môžete predchádzať jeho dlhým prestojom. Máte však čas sledovať každý stroj? Product Link to spraví za vás a vďaka rozhraniu Vision Link budete mať prehľad o všetkom. Jednoducho sám si určíte, ktoré stavy stroja sú pre vás dôležité a necháte si informáciu o ich vzniku posielať priamo na váš e-mail alebo mobilný telefón. Tak môžete okamžite urobiť správne rozhodnutie.